Pojedinačne usluge

Pojedinačne građevinske usluge

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u građevinskim poslovima i stručnom osoblju možemo ponuditi većinu građevinskih usluga

  • Konstruktivni zidarski radovi
  • Krovopokrivački radovi
  • Postavljanje izolacije
  • Uređene vanjske fasade
  • Sanacija balkona
  • Vodoinstalaterski radovi
  • Elektroinstalaterski radovi
  • Keramičarski radovi
  • Suha gradnja
  • Soboslikarski radovi
portfolio

Konstruktivni zidarski radovi

portfolio

Krovopokrivački radovi

portfolio

Postavljanje izolacije

portfolio

Uređenje vanjske fasade

portfolio

Sanacija balkona

portfolio

Vodoinstalaterski radovi

portfolio

Elektroinstalaterski radovi

portfolio

Keramičarski radovi

portfolio

Suha gradnja

portfolio

Soboslikarski radovi